Publicaciones

Biglia, B., & Vergés-Bosch, N. (2016). Qüestionant la perspectiva de gènere en la recerca. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 9(2), 12–29. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2922

Ortiz Monera, R. & Morero Beltrán, A. (2018). Sociologia, economia i ciència política. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Barcelona: Xarxa Vives d’Universitats