Materials didàctics

1. GUIA

Abordar les violències de gènere a la universitat a través de la fotoveu

2. VIDEOS PEDAGÒGICS PER A PROFESSORAT

Violències de gènere

Per què el photovoice és una bona eina per abordar les VGs?

Photovoice

Abordant diverses tipologies de violències de gènere a través del photovoice a l’aula

Qüestions ètiques

3. LES VIOLÈNCIES D’ACORD AMB LES ESTUDIANTS

Durant el curs acadèmic 21-22, duem a terme diversos processos de photovoice en format COIL, que barrejaven estudiants de diferents països. En aquests grups vam posar a prova la nostra proposta d’implementació… i aquí tens alguns vídeos dels productes finals dels treballs que les estudiants van realitzar!

Grup 1
Grup 2
Grup 3

4. AUTOREFLEXIÓ CRÍTICA SOBRE EXPERIÈNCIES PRÈVIES

Els materials que acabes de consultar es van elaborar a partir d’un procés d’avaluació en el qual reflexionem col·lectivament sobre implementacions de photovoice que havíem dut a terme amb anterioritat. Aquí podràs trobar alguns vídeos en els quals presentem diferents experiències!