El projecte

Transversalitzant la sensibilitat cap a les violències de gènere i sexuals a la universitat a través de la pràctica del Photovoice

El projecte PhV_SeGReV (Ref. 2020 INDOV 00003) ha tingut com a objectiu crear un material validat internacionalment que permeti introduir les violències sexuals i de gènere (VSdG) com a part del currículum acadèmic a les universitats i fer-ho mitjançant una metodologia pedagògica feminista i innovadora: el photovoice.

El photovoice és una metodologia de recerca-acció participativa que ha estat utilitzada en múltiples contextos i amb col·lectius molt diversos, orientant-se a denunciar les condicions d’opressió o necessitats comunitàries, tot a través de fotografies i narratives.

Tot i això, també ha estat utilitzada com a eina pedagògica en contextos educatius, promovent el pensament crític en les estudiants sobre diferents problemàtiques socials. Així, la nostra proposta de l’ús de photovoice a la pràctica docent cerca tenir un efecte transformador, contribuint a la sensibilització en VSdG, tant en professorat com en estudiantat.

El nostre equip internacional (Catalunya, Espanya, Austràlia, Sud-àfrica i Mèxic) i interdisciplinar (educació, psicologia, antropologia, salut, sociologia, filologia, comunicació, polítiques, etc.) ha treballat al voltant de 3 línies de treball interconnectades entre si: ( 1) Coordinació, (2) Investigació-Acció i (3) Difusió/Difracció.

L’expertesa i fort bagatge investigatiu dels membres de l’equip sobre el tema ha permès dur a terme el disseny de 2 sets de vídeos pedagògics a VSdG i photovoice. A més, a través del disseny col·laboratiu de dinàmiques de classe i els aprenentatges obtinguts de l’avaluació d’experiències prèvies de i de la implementació de dos processos de COIL (Collaborative Online International Learning) en el marc del projecte, hem elaborat una guia docent a tres idiomes (català, castellà i anglès) per implementar-los. Pots consultar els nostres vídeos d’avaluació aquí; pots consultar las nostra guia a l’apartat de Materials didàctics i l’exposició en línea.

Les experiències de COIL han estat realitzades amb alumnat de Catalunya, el País Basc, Mèxic i l’Argentina, que, a través de diverses sessions, han compartit les seves percepcions i experiències sobre VSdG a través d’un aprenentatge col·laboratiu. Aquí es pot veure l’exposició en línia de les foto-narratives produïdes i aquí els vídeos finals elaborats per cadascun dels grups.

Accions desenvolupades

  1. Avaluació col·lectiva d’experiències prèvies: Es van dur a terme diferents trobades metodològiques amb expertes en photovoice i pedagogies feministes en què es va reflexionar sobre les potencialitats i els límits de les nostres implementacions prèvies.
  2. Disseny de cinc videos formatius per a docents universitàries sobre photovoice i VGs: Desenvolupem píndoles formative sperquè professores puguin implementar photovoice sobre VGs a les seves àules, es pot accedir als videos aquí.
  3. Guia docent: També dissenyem una proposta d’implementació a la qual podeu accedir aquí (link)
  4. COIL: la qual vam posar a prova amb les nostres experiències COIL amb estudiants internacionals. Pots veure les creacions finals de les estudiants que van participar aqui. És necessari tenir en compte que per a compartir les foto-narratives  i vídeos de les estudiants hem de comptar amb el seu consentiment. Aquí pots trobar models de consentiments informats per a això: Cast Cat Eng
  5. Avaluació: Les experiències COIL van ser avaluades a través de la creació de dos qüestionaris, un per a les estudiants que havien experimentat el COIL i una altra per a les estudiants que van assistir a les activitats de disseminació